RADIO TORUŃ SP. Z O.O.#

Radio Toruń Sp. z o.o

ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000032058

NIP 879-016-80-33

REGON 870565843

Kapitał zakładowy: 400 000zł

Kontakt:

Radio Toruń Sp. z o.o

ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

tel. (22) 516 47 03

biuro.zarzadu@grupazpr.pl

radiotorunspzoo.pl

Udziałowcem Radio Toruń Sp. z o.o. jest ZPR S.A.

Rada Nadzorcza: Brak
Zarząd: Paweł Szaniawski, Marcin Gębala

 Radio Toruń Sp. z o.o. jest nadawcą programu:

  • Radio SuperNova Toruń 96,7 FM

 

Informacje o beneficjencie rzeczywistym Radio Toruń Sp. z o.o. można uzyskać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych pod adresem Portal Podatkowy Usługi - ADCRBR (podatki.gov.pl). Beneficjentami rzeczywistymi są: Agata Benbenek, Zbigniew Benbenek.

 

Usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) znajdują się pod tym link - Link

 

Informujemy, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji, zaś nadawca – Radio Toruń Sp. z o.o. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.